Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie została utworzona w 1998 roku i ukończyło ją do tej pory 6 tys. studentów. Uczelnia oferuje naukę na kilku kierunkach m. in. Pedagogice, Pracy Socjalnej oraz Inżynierii Środowiska. Szkoła jest jedyną państwową uczelnią w Koninie.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Budownictwo
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Filologia
Fizjoterapia
Informacja Naukowa
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn
Pedagogika
Politologia
Praca Socjalna
Turystyka i Rekreacja
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie