Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

obserwuj szkołę

Akademia Ekonomiczna w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku i jedną z 5 państwowych uczelni ekonomicznych w kraju. Kształci studentów na kilkunastu kierunkach na wydziałach Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. W realizacji procesu edukacyjnego wykorzystuje wiedzę i doświadczenie wynikające z funkcjonowania w silnie zurbanizowanym i postindustrialnym regionie górnośląskim.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka i Ekonometria
Logistyka
Metalurgia
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Zarządzanie