Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

obserwuj szkołę

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach to najstarsza uczelnie wyższa na Górnym Śląsku. Absolwenci szkoły zdobywają nagrody w konkursach na całym świecie. Akademia oferuje studiowanie w ramach 2 wydziałów: Kompozycji Interpretacji Edukacji i Jazzu oraz Wokalno-Instrumentalnego. Studenci maja do wyboru takie kierunki jak: kompozycja i teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Dyrygentura
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Instrumentalistyka
Jazz i Muzyka Estradowa
Kompozycja i Teoria Muzyki
Muzyka Kościelna
Wokalistyka