Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu istnieje od 1999 roku. Szkoła w ramach 12 kierunków oferuje aż 29 specjalności. Kształci studentów na takich kierunkach jak Położnictwo, Elektrotechnika, Inżynieria Środowiska.