Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, to dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i istnieje od 1998 roku. Szkoła kształci na 28 specjalnościach w ramach 14 kierunków studiów. Studenci mogą wybierać takie kierunki jak Zarządzanie, Informatyka, Budownictwo oraz Geodezja i Kartografia.