Politechnika Śląska

obserwuj szkołę

Politechnika Śląska to państwowa uczelnia techniczna, która cieszy się ponad 60 letnią tradycją. Jest to jedna z najlepszych i największych uczelni technicznych w Polsce. Politechnika realizuje projekt w ramach kształcenia zamawianego.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Architektury
Architecture
Architektura
Architektura Wnętrz
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics
Automatyka i Robotyka
Biotechnologia
Elektronika i Telekomunikacja
Informatics
Informatyka
Teleinformatyka
Wydział Budownictwa
Budownictwo
Civil engineering
Wydział Chemiczny
Biotechnologia
Chemia
Industrial and engineering chemistry
Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
Technologia Chemiczna
Biotechnologia w Ochronie Środowiska
Wydział Elektryczny
Electrical engineering
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Mechatronika
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Automatyka i informatyka przemysłowa
Górnictwo i Geologia
Inżynieria Bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Biomedical engineering
Inżynieria Biomedyczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Informatyka Przemysłowa
Informatyka Przemysłowa-profil ogólnoakademicki
Inżynieria Materiałowa
Metalurgia
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Biotechnologia
Biotechnology
Energetyka
Energetyka (w języku angielskim)
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn
Ochrona Środowiska
Energetyka Jądrowa
Wydział Matematyki Stosowanej
Informatyka
Matematyka
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Automatic control and robotics
Automatyka i Robotyka
Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
Inżynieria Materiałowa
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Organizacji i Zarządzania
Analityka biznesowa
Logistyka
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Transport
Transport kolejowy (studia dualne)