Akademia Marynarki Wojennej

obserwuj szkołę

Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią wojskową, która wchodzi w skład polskiej Marynarki Wojennej. Kształci wojskowych na 2 kierunkach: Nawigacja, Mechanika i Budowa Maszyn. Osoby cywilne mają do wyboru 4 wydziały: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Mechaniczno – Elektryczny, Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Dowodzenia i Operacji Morskich.