Politechnika Gdańska

obserwuj szkołę
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Architektury
Architektura i Urbanistyka
Gospodarka Przestrzenna
Wydział Chemiczny
Biotechnologia
Chemia
Chemia Budowlana
Inżynieria materiałowa – kierunek międzywydziałowy
Konserwacja i degradacja materiałów
Ochrona Środowiska
Technologia Chemiczna
Technologia Ochrony Środowiska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Automatyka i Robotyka
Elektronika i Telekomunikacja
Informatyka
Inżynieria biomedyczna - kierunek międzywydziałowy
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Automatyka i Robotyka
Elektrotechnika
Energetyka - kierunek międzywydziałowy
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Fizyka Techniczna
Inżynieria materiałowa - kierunek międzywydziałowy
Matematyka
Nanotechnologia
Podstawy nauk technicznych
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Budownictwo
Geodezja i Kartografia
Inżynieria Środowiska
Techniki geodezyjne w inżynierii
Transport
Wydział Mechaniczny
Energetyka - kierunek międzywydziałowy
Inżynieria materiałowa - kierunek międzywydziałowy
Inżynieria mechaniczno-medyczna - kierunek międzyuczelniany
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Energetyka - kierunek międzywydziałowy
Inżynieria zasobów naturalnych
Oceanotechnika
Transport
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Analityka Gospodarcza
Europeistyka
Inżynieria kognitywna w zarządzaniu i ekonomii
Zarządzanie
Zarządzanie Inżynierskie
ilość odwiedzin: 31302