Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

obserwuj szkołę

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, do 1996 r. Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych, istnieje od 1945 r. Kształci studentów w ramach 4 Wydziałów: Architektury i Wzornictwa, Grafiki, Malarstwa, Rzeźby oraz Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce. Akademia oferuje studia licencjackie i magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.