Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

obserwuj szkołę

Akademia Muzyczna w Gdańsku powstała w Sopocie w 1947 r. i do 1982 r. nosiła nazwę Państwowej Wyższej Szkoły. Akademia oferuje naukę na 4 Wydziałach: Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydziale Instrumentalnym, Wokalno-Aktorskim, Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Celem uczelni jest kształcenie m. in. instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, teoretyków muzyki i dyrygentów chórów.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Drygentura
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Instrumentalistyka
Jazz i Muzyka Estradowa
Kompozycja i Teoria Muzyki
Wokalistyka