Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku

obserwuj szkołę

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku powstała w 1969 r. na bazie istniejącego już wcześniej technikum. Uczelnia kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach 2 Wydziałów: Wychowania Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacji. W ramach kierunku studiów kandydaci mają do wyboru kilka różnych specjalności m. in. nauczycielską i trenerską.