Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu istnieje od 1998 roku i jest o ośrodkiem życia naukowego, kulturalnego, społecznego i sportowego miasta i regionu. W ramach 4 Instytutów studenci mogą studiować na takich kierunkach jak Ekonomia, Filologia czy Pedagogika. Uczelnia prowadzi studia zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Budownictwo
Ekonomia
Filologia
Filologia Polska
Informatyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Ochrona Środowiska
Pedagogika
ilość odwiedzin: 1275