Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych jest wojskową uczelnią, która wchodzi w skład Sił Powietrznych. Oferuje stduia na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka oraz Lotnictwo i Kosmonautyka. Kształci żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo Narodowe
Logistyka
Lotnictwo i Kosmonautyka
Nawigacja