Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie uczelnia powstała w 2001 roku i kształci na poziomie studiów licencjackich i inżynierskich. W ramach 5 Wydziałów szkoła proponuje studentom takie kierunki jak Rolnictwo, Informatyka czy Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna i in. Uczelnia współpracuje z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Gdańskim i Akademią Medyczną w Białymstoku.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Ekonomia
Elektronika i Telekomunikacja
Filologia Polska
Informatyka
Inżynieria Środowiska
Kulturoznawstwo
Mechanika i Budowa Maszyn
Pielęgniarstwo
Rolnictwo