Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

obserwuj szkołę

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy zaczęła istnieć w 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Uczelnia oferuje studentom kilkanaście kierunków na 4 wydziałach: Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Instrumentalnym, Wokalno-Aktorskim oraz Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. Akademia współpracuje z uczelniami muzycznymi w kraju i za granicą.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Drygentura
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Instrumentalistyka
Jazz i Muzyka Estradowa
Kompozycja i Teoria Muzyki
Reżyseria Dźwięku
Teoria Muzyki
Wokalistyka