Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J.Śniadeckich w Bydgoszczy

obserwuj szkołę

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J.Śniadeckich w Bydgoszczy to najstarsza uczelnia wyższa w mieście. W ramach 7 Wydziałów oferuje studentom kierunki takie jak Transport, Wzornictwo, Inżyniera Biomedyczna oraz Teleinformatyka. Kandydaci mogą wybrać studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.