Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie została utworzona w roku 2004. Proponuje studentom naukę na takich kierunkach jak Informatyka, Pielęgniarstwo czy Transport. Szkoła współpracuje z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Medycznym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Elektronika i Telekomunikacja
Informatyka
Ochrona Środowiska
Pielęgniarstwo
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji