Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  • Wałbrzych,ul. Zamkowa 4
  • zobacz na mapie
  • tel:(74) 641 92 00
    fax:(74) 641 92 02
obserwuj szkołę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu powstała w 1999 roku na bazie Kolegium Nauczycielskiego w Wałbrzychu i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Wałbrzychu. Oferuje kształcenie w ramach 4 Instytutów: Hmanistycznego, Przyrodniczo-Technicznego, Społeczno-Prawnego, Turystyki i Rekreacji. Studenci mają do wyboru kilka kierunków, jest to m. in. Filologia Angielska, Pedagogika, Administracja.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Architektura Krajobrazu
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Filologia
Gospodarka Przestrzenna
Kosmetologia
Logistyka
Pedagogika
Politologia
Techniki Dentystyczne
Turystyka i Rekreacja