Politechnika Białostocka

obserwuj szkołę

Politechnika Białostocka istnieje od 1949 roku i jest największą uczelnią wyższa w Polsce północno-wschodnie. Na 7 Wydziałach oferuje naukę na kilkunastu kierunkach jak np. Zarządzanie, Architektura Wnętrz, Mechanika i Budowa Maszyn. Na większości kierunków studenci mają możliwość wyboru specjalności.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura i Urbanistyka
Architektura Krajobrazu
Architektura Wnętrz
Automatyka i Robotyka
Budownictwo
Edukacja Techniczno- Informatyczna
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Gospodarka Przestrzenna
Grafika
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Matematyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Ochrona Środowiska
Politologia
Technika Rolnicza i Leśna
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji