Weterynaria Wrocław

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Weterynaria

      Wrocławski Wydział Medycyny Weterynaryjnej, jako spadkobierca dorobku naukowego i tradycji Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej rozpoczął działalność 1 listopada 1945 r. w ramach utworzonej od podstaw wyższej uczelni pod nazwą Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu.


      Przez wszystkie lata swojego istnienia Wydział prężnie i dynamicznie się rozwijał zarówno w zakresie infrastruktury, prowadzonych badań naukowych, jak i działalności dydaktycznej. Dziś jest on jednym z pięciu wydziałów tworzących strukturę Uniwersytetu Przyrodniczego. Przez prawie 67 lat istnienia, dzięki zaangażowaniu Pracowników Wydziału, stworzono uznany i ceniony ośrodek naukowo – badawczy oraz edukacyjny, posiadający uprawnienia do nadawania stopni naukowych – doktora i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.


      Obecnie kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi ponad 100 uznanych specjalistów z różnych dyscyplin związanych z medycyną weterynaryjną. Prowadzone na Wydziale badania naukowe doceniane są  przez środowisko naukowe w kraju i zagranicą oraz podmioty gospodarcze.  Z kolei oferta edukacyjna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ze strony maturzystów, a program i jakość kształcenia oceniane są wysoko zarówno przez Studentów, jak i Samorząd Weterynaryjny.


      Głównym celem Wydziału jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz jak najlepsze kształcenie przyszłych lekarzy weterynarii.

 

                                                                           Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

                                                                           dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw. UPWr

<< wróc do opisu szkoły