Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Obronność państwa

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Zarządzania obronnością państwa
Systemu militarnego państwa
Zarządzania kryzysowego
Systemu pozamilitarnego państwa
<< wróc do Wydział Logistyki