Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Double Degree Bachelor in Management with European Business School

  • Program jest realizowany we współpracy z niemiecką uczelniąEuropean Business School położoną w historycznym regionie Rheingau. Główna siedziba uczelni znajduje się w Wiesbaden.
  • Studenci pierwsze trzy semestry studiów spędzają w Akademii Leona Koźmińskiego, zaś pozostałą naukę odbywają w European Business School.
  • O przyjęcie na ten program można ubiegać się po ukończeniu pierwszego semestru Bachelor Program in Management w ALK. O przyjęciu decyduje średnia ocen z toku studiów i zaangażowanie w życie uczelni. Limit miejsc wynosi 2 osoby.
  • Realizacja programu – zarówno w  ALK, jak i w EBS – odbywa się w małych grupach. Uczelnie zapewniają też możliwość łatwego bezpośredniego kontaktu z profesorami i innymi wykładowcami.
  • W ramach tego programu studenci są zobowiązani do odbycia dłuższych praktyk zawodowych. Dzięki pomocy EBS istnieje możliwość realizacji tych praktyk w Niemczech.
  • Studenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i European Business School.
  • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
<< wróc do Studia w języku angielskim