Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Double Degree Master in Management with Lancaster University Management School

  • Absolwenci programu uzyskują uporządkowany wgląd w teoretyczny i praktyczny wymiar organizacji i procesu zarządzania, a także świadomość i zrozumienie ciągłych zmian następujących w otoczeniu, w którym przyjdzie im funkcjonować.
  • Studenci przyswajają wiedzę m.in. z zakresu nauk społecznych, która skonfrontowana ze współczesną organizacją pozwala dostrzec i pojąć  złożoność i różnorodność procesu zarządzania w konkurencyjnym międzynarodowym środowisku.
  • Studia są realizowane we współpracy z Lancaster University Management School (Wielka Brytania), w której studenci spędzają drugi rok nauki.
  • O przyjęcie na ten program mogą starać się studenci ALK, którzy ukończyli pierwszy semestr Master’s Program in Management. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę wysoka średnia ocen z toku studiów i zaangażowanie w życie uczelni.
  • Studenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i Lancaster University Management School.
  • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
<< wróc do Studia w języku angielskim