Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Double Degree Master in Management with Catolica-Lisbon

  • Program przygotowuje  studentów do wyjątkowej międzynarodowej kariery. Zawiera solidne podstawy zarządzania skoncentrowane wokół konsultingu biznesowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na powiązania międzynarodowe.
  • Absolwenci otrzymują dyplomy dwóch renomowanych europejskich uczelni - najlepszych szkół biznesu w Polsce i Portugalii wg rankingu “Financial Times”.
  • Studenci pierwszy rok nauki spędzają w ALK w Warszawie, realizując programMaster in Management (specjalność: Strategic Management), a drugi rok w Lizbonie, wybierając program International Master in Management. Jest to wspaniała okazja, by poznać międzynarodowe środowisko i skonfrontować nabytą już wiedzę i umiejętności w nowym otoczeniu. 
  • O przyjęcie na ten program mogą ubiegać się studenci po ukończeniu pierwszego semestru studiówMaster's Program in Management w ALK. Każdego roku są wybierane tylko dwie osoby. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę wysoka średnia ocen z toku studiów i zaangażowanie w życie uczelni.
  • Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i Catolica-Lisbon.
  • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
<< wróc do Studia w języku angielskim