Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Master in Management in Virtual Environments

 • PIERWSZY ROK BEZPŁATNIE
  Studenci, którzy zostaną przyjęci na specjalność Management in Virtual Environments w roku akademickim 2015/2016 nie uiszczają opłaty za pierwszy rok studiów (z wyjątkiem opłaty rekrutacyjnej). Od roku akademickiego 2016/2017 opłata za studia wynosi 9800 zł za semestr.
 • Studia mają w zamierzeniu wykształcić współczesnego młodego menedżera, tj. osobę, która m.in.:
 • biegle porusza się w warunkach nowej gospodarki 
 • zna i wykorzystuje w praktyce biznesowej takie zjawiska, jak np. usieciowienie, digitalizacja, wirtualizacja
 • posiada wysokie umiejętności informacyjne (interpretacja danych, obsługa wybranych narzędzi analitycznych on-line, współpraca w sieci powiązań determinowana przez media społecznościowe)
 • może funkcjonować globalnie dzięki realizowaniu programu w języku angielskim
 • potrafi współpracować w środowisku wirtualnym (virtual teams)
 • w trakcie studiów wielokrotnie miała styk z praktyką biznesową (w tym głównie
  e-biznesową)
 • dostrzega szanse rozwoju firmy wynikające z potencjału Internetu, a także możliwości tworzenia nowych biznesów
 • Program specjalności skomponowany jest z szeregu przedmiotów (w sumie ponad 800 godzin dydaktycznych w trakcie dwuletnich studiów), realizowanych w formie interaktywnych warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów komputerowych i wykładów.
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, specjalistów e-biznesu.
 • Studenci są w bezpośrednim kontakcie z firmami z sektora nowych technologii, biorąc udział w zajęciach z praktykami, uczestnicząc w wycieczkach edukacyjnych.
 • Specjalność jest realizowana w ramach projektu „CYBERMAN – Realne zarządzanie w rzeczywistości wirtualnej” finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
<< wróc do Studia w języku angielskim