Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Double Degree Master in Management with Grenoble Management School

  • Program jest prowadzony we współpracy z Grenoble Management School(Francja), w której studenci spędzają cały drugi rok nauki.
  • Głównym celem studiów jest przekazanie dogłębnej wiedzy potrzebnej osobom pracującym lub zamierzającym podjąć pracę na stanowiskach menedżerskich w różnych sektorach biznesu w firmach międzynarodowych i międzynarodowym środowisku.
  • O przyjęcie na ten program mogą ubiegać się studenci po ukończeniu pierwszego semestru studiów Master's Program in Management w ALK. Każdego roku są wybierane tylko dwie osoby. Kandydaci powinni posiadać wysoką średnią ocen z toku studiów i wykazać się zaangażowaniem w życie uczelni. 
  • Podczas studiów w Grenoble Management School istnieje możliwość wybrania zajęć także w języku francuskim.
  • Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i Grenoble Management School.
  • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
<< wróc do Studia w języku angielskim