Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Zarządzanie systemowe

specjalność na kierunku Zarządzanie


 

CZYM JEST ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE 

 

Zarządzanie systemowe jest kompleksowym podejściem umożliwiającym menedżerom działanie w złożonym otoczeniu, nawigowanie w strategicznej niepewności oraz efektywne przeprowadzanie zmian w organizacjach.

 

Sprawne zarządzanie ludźmi w organizacji i podejmowanie trafnych decyzji wymaga szerokiego oglądu sytuacji, co zapewnia podejście systemowe. Właśnie takie spojrzenie i myślenie nielinearne wydają się być niezbędne w długoterminowym planowaniu posunięć nowoczesnych organizacji.

 

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE UKOŃCZENIE TEJ SPECJALNOŚCI? 

 

Dzięki specjalności „Zarządzanie systemowe” zdobędziesz cenione przez pracodawców kompetencje umożliwiające satysfakcjonującą pracę na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w różnego typu organizacjach. Uzyskasz również kluczową wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji interesujących projektów konsultingowych. 

 

Nasza specjalność jest również okazją do rozwoju osobowego, w kontekście optymalnego funkcjonowania w organizacjach, jak i zawodowego w tak intrygującym obszarze, jakim jest zarządzanie.

 

JAKIE SĄ CELE SPECJALNOŚCI? 

 

Głównym celem specjalności jest wyrobienie wśród jej absolwentów unikalnej umiejętności całościowego spojrzenia na procesy organizacyjne, mechanizmy nimi rządzące oraz wzajemne powiązania.

 

Program specjalności jest przygotowany z myślą o osobach mających dotychczas niewielką styczność z teorią zarządzania. Treści w nim zawarte będą przedstawiane w przystępny i obrazowy sposób, w silnym powiązaniu z praktyką.

 

Zdobędziesz nie tylko aktualną wiedzę z obszaru zarządzania i nauk o organizacji, ale przede wszystkim umiejętności analizy, prognozowania i modelowania zjawisk, tak niezbędne w organizacjach funkcjonujących w XXI wieku.

 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ? 

 

Każdy przedmiot prowadzony w ramach specjalności „Zarządzanie systemowe” daje możliwość przyswojenia użytecznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Ich praktyczne zastosowanie będzie ćwiczone na zajęciach m.in. poprzez rozwiązywanie studium przypadku, udział w grach symulacyjnych, zadania zespołowe oraz realizację projektów terenowych. 

 

W wyniku ukończenia specjalności zdobędziesz m.in. kompetencje: 

 

 • identyfikowania i rozstrzygania dylematów zarządzania z uwzględnieniem całej złożoności organizacyjnej w relacji z otoczeniem
 • tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów otwartych oraz przedstawiania ich w przekonujący sposób
 • rozumienia zachowań organizacyjnych i skutecznego wpływania na nie
 • stosowania zaawansowanych metod i narzędzi analizy procesów oraz zjawisk zachodzących w organizacji, a także jej otoczeniu
 • wykorzystywania pogłębionej wiedzy z zakresu rozwoju oraz mechanizmów zmian w organizacjach w celu efektywnego zarządzania nimi w turbulentnym otoczeniu

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

 

Po ukończeniu specjalności zarządzanie systemowe  roztoczą się przed Tobą następujące możliwości zawodowe: 

 

 • Twoje kompetencje będą użyteczne w organizacjach prywatnych, państwowych, jak i pozarządowych.
 • Odnajdziesz się w wielu obszarach funkcjonalnych, np. produkcji, sprzedaży, zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistyce.
 • Z powodzeniem wykorzystasz zdobytą wiedzę i umiejętności na stanowiskach planistycznych i analitycznych.
 • Sprawdzisz się w roli lidera różnorodnych projektów biznesowych oraz agenta zmiany.
 • Zdobyta w ramach studiów wiedza i umiejętności będą Twoim cennym zasobem w realizacji całej gamy projektów konsultingowych.
 • Będziesz mieć kompetencje niezbędne w procesie inicjowania, stymulowania i wspierania uczenia się organizacji.
 • Program specjalności przygotuje Cię do założenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej.
<< wróc do opisu szkoły