Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Ekonomia - międzynarodowe otoczenie biznesu

W TRAKCIE STUDIÓW UZYSKUJESZ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE M.IN. Z ZAKRESU:  

 

 • współczesnych trendów w teorii ekonomii
 • gospodarki globalnej
 • ekonomii menedżerskiej
 • modelowania procesów gospodarczych
 • zaawansowanej makroekonomii
 • rozwoju zrównoważonego
 • finansów i rachunkowości międzynarodowej
 • ekonomii społecznej
 • społecznej odpowiedzialności biznesu
 • marketingu międzynarodowego
 • negocjacji międzykulturowych
 • międzynarodowego transferu technologii
 • zarządzania w środowisku wielokulturowym

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

 

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia - międzynarodowe otoczenie biznesu można podjąć pracę:

 • w instytucjach finansowych, w korporacjach, w firmach państwowych i prywatnych na stanowisku analityka ekonomicznego, analityka ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds. rozwoju rynku
 • w administracji publicznej w komórkach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą
 • w instytutach i firmach badawczych
 • we własnej firmie działającej na rynku globalnym
<< wróc do opisu szkoły