Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Informatyka w medycynie

*rejestracja na studia pierwszego stopnia (stacjonarne) będzie prowadzona na KIERUNKI INFORMATYCZNE. Wybór kierunku (informatyka, informatyka w medycynie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo) możliwy będzie po pierwszym roku studiów.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Informatyczne systemy zarządzania w medycynie
Inżynieria diagnostyki medycznej
<< wróc do Wydział Cybernetyki