Akademia Ignatianum w Krakowie

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Administracja i polityka publiczna

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja publiczna i służby państwowe
Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji.
<< wróc do Wydział Pedagogiczny