Akademia Ignatianum w Krakowie

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Praca Socjalna

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
Praca socjalna z osobami starszymi i niepełnosprawnymi
<< wróc do Wydział Pedagogiczny