Akademia Ignatianum w Krakowie

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Pedagogika

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
<< wróc do Wydział Pedagogiczny