Akademia Ignatianum w Krakowie

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Kulturoznawstwo

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Dziennikarstwo Kulturowe
Kultura artystyczna
Media
Turystyka kulturowa
Zarządzanie Kulturą
Historia kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego
Komunikacja międzykulturowa
Medioznawstwo
Publicystyka kulturalna
<< wróc do Wydział Filozoficzny