Akademia Ignatianum w Krakowie

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Filozofia

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Filozofia klasyczna i współczesna
Etyka i Coaching
Filozofia nowych mediów
<< wróc do Wydział Filozoficzny