Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Master in Finance and Accounting

Program studiów magisterskich przygotowuje studentów do kariery zawodowej w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku pracy. Program skupia się na aktywnym zaangażowaniu studentów w pracę zespołową i dyskusje z wykładowcami i kolegami dotyczące złożonych problemów i studiów przypadku. 

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Corporate Finance
Accounting
<< wróc do Studia w języku angielskim