Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Master in Management

Master Program in Management to autorski magisterski program z zakresu zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Celem programu jest przygotowanie absolwentów do sprostania wymaganiom międzynarodowego rynku dzięki nabyciu szerokiej gamy kompetencji biznesowych, znajomości narzędzi analitycznych i umiejętności zastosowania ich w praktyce.

Poprzez wybór jednej z trzech specjalności, a także przedmiotów fakultatywnych (elective courses) studenci tworzą własną ścieżkę edukacyjną w oparciu o swoje zainteresowania i zdolności.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Human Resource Management
Strategic Management
Management and Consulting
<< wróc do Studia w języku angielskim