Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Bachelor in Management

Program przeznaczony jest dla osób, które planują swoją karierę w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości na międzynarodowym rynku. Studenci uzyskują solidne podstawy w zakresie zarządzania i innych dziedzin pokrewnych, takich jak finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, które są niezbędne, by sprostać wyzwaniom współczesnego świata i wykorzystać oferowane przezeń możliwości. Pod okiem wykwalifikowanej kadry studenci zdobywają rozległą wiedzę, praktyczne umiejętności oraz znajomość narzędzi analitycznych, niezbędnych w budowaniu przedsiębiorstw i wydajnej pracy na stanowisku kierowniczym. Obowiązkowym elementem programu są trzytygodniowe praktyki zawodowe. Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
International management
Entrepreneurship
Marketing
<< wróc do Studia w języku angielskim