Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Studia kształcą nowoczesnego menedżera, specjalistę i przedsiębiorcę,  który między innymi:

  • biegle porusza się w cyberprzestrzeni 
  • zna i wykorzystuje w praktyce biznesowej takie zjawiska jak współpraca,  usieciowienie biznesu,  digitalizacja czy wirtualizacja
  • dostrzega szanse rozwoju firmy i współpracy międzyorganizacyjnej wynikające z potencjału Internetu, a także możliwości tworzenia nowych biznesów

 

Po ukończeniu specjalności studenci  będą wykazywać się wysokimi kompetencjami zarządzania organizacją z wykorzystaniem potencjału Internetu i cyberprzestrzeni.

Prowadzący zajęcia to wybitni specjaliści w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu, o bogatym doświadczeniu zarówno naukowym,  jak i biznesowym.

Ze względu na zaawansowanie programu przedmioty specjalnościowe realizowane są już od pierwszego semestru studiów i przyjmują formę interaktywnych konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów czy laboratoriów komputerowych.

Studenci mają bezpośredni kontakt z firmami z sektora zaawansowanych technologii,  które ściśle współpracują z uczelnią, wspierając ten unikatowy na skalę Polski program specjalnościowy.

Profil studiów i zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają na zatrudnienie nie tylko w firmach z sektora nowych technologii, ale również w tych tradycyjnych, planujących wykorzystać potencjał Internetu do swojego rozwoju.

Na zajęciach stosowane są innowacyjne metody dydaktyczne, np. crowdsourcing czy gry symulacyjne, pozwalające wykorzystać potencjał twórczy studentów.

<< wróc do opisu szkoły