Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów

Wśród wykładowców programu znajdują się wybitni naukowcy i praktycy, a wśród nich: 

 

• prof. Witold Morawski, autorytet w zakresie socjologii ekonomicznej, procesów modernizacji i globalizacji,
• prof. ALK dr hab. Piotr Chmielewski, autor wydawanych w kraju i za granicą prac nt. kryzysów i zarządzania kryzysowego,
• prof. ALK dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA,
• prof. Lech Zacher, wybitny specjalista w zakresie transformacji społeczno-gospodarczej, autor wielu prac poświęco-nych badaniom prognostycznym oraz budowie społeczeństwa informacyjnego,
• prof. Krzysztof Zagórski, były dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej, dysponujący wieloletnim doświadczeniem w pracy w australijskich instytutach badań społeczno-ekonomicznych.

<< wróc do opisu szkoły