Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Zarządzanie

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie:

  • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych
  • zdobył umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami
  • jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym
  • zna język obcy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania
  • jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania
  • umie pracować w zespole
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Marketing i Public Relations
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
<< wróc do Wydział Zamiejscowy w Płońsku