Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Prawo - Psychologia sądowa dla prawników

Absolwent Psychologii sądowej dla prawników posiada dyplom ukończenia studiów prawniczych i jak każdy absolwent prawa może podjąć wyzwanie dalszego rozwoju zawodowego poprzez aplikację w jednym z zawodów prawniczych lub też bezpośrednio po studiach rozpocząć pracę na stanowisku wymagającym przygotowania prawniczego. Studenci psychologii sądowej dla prawników realizują pełny program dla kierunku prawo oraz dodatkowo obszerny program z zakresu psychologii pozwalający im w przyszłości stosować zdobytą wiedzę psychologiczną w różnych obszarach praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
<< wróc do Wydział Prawa i Administracji we Wrocławiu