Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Absolwent ma szansę ubiegać się o:

  • służbę zawodową w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służbach specjalnych,
  • pracę w biurach i wydziałach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych,
  • pracę na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w korporacjach, podmiotach gospodarczych
  • pracę w formacjach ochrony.
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Służby Porządku Publicznego
Zarządzenie Bezpieczeństwem Państwa
Zarządzanie Bezpieczeństwem w Administracji
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym
<< wróc do opisu szkoły