Akademia Morska w Szczecinie

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Transport

Absolwent studiów zawodowych na kierunku transport otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Powinien być przygotowany do pracy jako specjalista w dziedzinie nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu transportowego oraz analizy systemów transportowych. Absolwent studiów zawodowych powinien mieć przygotowanie do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu.

 

 

Absolwenci kierunku Transport opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej w zakresie zarządzania w gospodarce rynkowej w instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Posiadają dobrą znajomość dwóch języków obcych oraz umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Charakteryzują się:

 

 
  • dobrym przygotowaniem zawodowym,
  • nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską,
  • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego,
  • umiejętnością wdrażania postępu technicznego,
  • umiejętnością samokształcenia.
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Eksploatacja portów i floty morskiej
Żegluga śródlądowa
Logistyka transportu zintegrowanego
Inland shipping management (studia w j. angielskim)
Intelligent transport systems (studia w j. angielskim)
Systemy transportu zintegrowanego
Informatyka w transporcie
Eksploatacja portów jachtowych
Inteligentne systemy transportowe
<< wróc do Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu