Akademia Morska w Szczecinie

obserwuj szkołę

Kierunek Studiów : Informatyka

Absolwent będzie posiadał gruntowne przygotowanie:

 

  • informatyczne (języki i techniki programowania, systemy operacyjne, projektowanie systemów, bazy danych) konieczne do zrozumienia zjawisk i procesów informatycznych zachodzących w otoczeniu,
  • ogólne (matematyka, podstawy automatyki i elektroniki),
  • specjalistyczne z zakresu analizy, projektowania, programowania, implementacji, uruchamiania czy też administrowania systemami informatycznymi małej lub średniej skali; zostanie wdrożony do podjęcia pracy samodzielnej, jak i w większych zespołach, przy realizacji zarówno nowych systemów informatycznych, jak i obsłudze systemów istniejących,
  • praktyczne i specjalistyczne, którego przykładem szczegółowym są szeroko rozumiane technologie internetowe obejmujące projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymywanie sieci i serwerów internetowych, a także tworzenie stron, portali internetowych, handel elektroniczny - przygotowanie to obejmować będzie także różne interakcje, np. z serwisami bazodanowymi,
  • do ustawicznego samokształcenia, co wynika z konieczności nadążania za nieustannie zmieniającymi się okolicznościami, a w szczególności za ciągle pojawiającymi się nowymi technologiami informatycznymi,
  • teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z działalnością na morzu.

 

Absolwenci kierunku informatyka znajdą zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach branży informatycznej, a także instytucjach korzystających z technologii informatycznych. Będą również przygotowani do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, tworząc samodzielnie firmy o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo). Znajomość języka obcego absolwentów winna osiągać poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy , co umożliwi im płynną współpracę z firmami zagranicznymi.W szczególności zaś absolwenci powinni  znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalistów ds. informatyki w administracji morskiej, instytucjach związanych z gospodarką i  transportem morskim oraz jego obsługą, w przedsiębiorstwach armatorskich i portowych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Informatyka morska
<< wróc do Wydział Nawigacyjny