Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

obserwuj szkołę
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Fizjoterapia
Higiena dentystyczna + technik elektroradiolog