Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

obserwuj szkołę

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji ma charakter uczelni biznesowej, przygotowującej absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Uniwersalny program studiów pozwala naszym absolwentom wkroczyć ze zdobytą wiedzą do świata turystyki.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Dietetyka
Turystyka i Rekreacja