Wydział Zamiejscowy w Olsztynie Gdańskiej Szkoły Wyższej

obserwuj szkołę

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie Gdańskiej Szkoły Wyższej prowadzi nabór na studia licencjackie na kierunku Administracja prowadzone trybem stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Ekonomia
Socjologia