Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach

obserwuj szkołę

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS od początku swojej działalności realizuje misję uczelni, łącząc nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi najwyższe standardy. Po niespełna dwóch latach działalności posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w psychologii klinicznej dla magistrów, a dla osób, które dopiero marzą o zawodzie psychologa oferuje kierunek wpisujący się w nurt „psychologii XXI wieku" – coaching.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Psychokryminalistyka
Psychologia
Psychologia dla magistrów i licencjatów - intensywna organizacja toku studiów ( 7 semstrów )