Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

obserwuj szkołę

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kontynuuje politykę przyjętą przez uczelnię macierzystą. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu pragnie stać się jedną z najlepszych akademickich szkół biznesu.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Finanse i Rachunkowość
Logistyka
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie