Akademia Ignatianum w Krakowie

obserwuj szkołę

Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą Uczelnią kościelną z prawami państwowymi złożoną z dwóch Wydziałów: Filozoficznego i Pedagogicznego. Akademia oferuje studia na kierunkach filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, praca socjalna oraz administracja i polityka publiczna. W ofercie kształcenia na obu Wydziałach znajduje się także szereg studiów podyplomowych.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Filozoficzny
Filozofia
Kulturoznawstwo
Psychologia
Wydział Pedagogiczny
Administracja i polityka publiczna
Pedagogika
Politologia
Praca Socjalna